Livet består av en mängd situationer och processer som för ett barn kan te sig obegripliga och därför också skrämmande och obehagliga, om ingen tar sig an uppgiften att förklara för dem hur saker och ting fungerar och hör ihop. Barn är fantastiskt logiska och förståndiga; det gäller att lyckas bryta ned dessa livssituationer till så små beståndsdelar att de kan följa med, steg för steg. Det är detta jag gör i mina böcker om Oliver och hans lillasyster Emma.

Min förhoppning är att föräldrar, med mina böcker som utgångspunkt, kan möta sina barn och samtala om de komplexa, komplicerade – ofta emotionella – processer som boken rör.

Genom sättet som mina böcker är skrivna på kan de med fördel läsas för en bred åldersgrupp; från de allra yngsta upp till kanske nioårsåldern. De yngsta barnen tittar på bilderna och lyssnar på orden, de äldre barnen förstår mer av den process, den övergripande handling, som boken handlar om. När barnen är välbekanta med handlingen på sitt modersmål kan det vara roligt att tillsammans på ett lekfullt sätt introducera ett främmande språk: engelska. Bilderna och handlingen är då konstanta och som vuxen kan man visa på släktskapen mellan språken, såsom ”mamma”/”Mummy”, ”lillasyster”/”little sister” etc.

Maria Aminoff, författare och trebarnsmamma